وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که این کشور برای مقابله با تهدید عضویت سوئد در ناتو اقدام می‌کند.

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که این کشور برای مقابله با تهدید عضویت سوئد در ناتو اقدام می‌کند.