اقتصادنیوز: جو بایدن با اشاره به اینکه به پوتین درباره حمله به اوکراین هشدار داده بودیم، گفت: آمریکا حضور نظامی خود در اروپا را تقویت خواهد بخشید….

اقتصادنیوز: جو بایدن با اشاره به اینکه به پوتین درباره حمله به اوکراین هشدار داده بودیم، گفت: آمریکا حضور نظامی خود در اروپا را تقویت خواهد بخشید.