«جولیان اسمیت»، نماینده دائم آمریکا در ناتو روز سه‌شنبه طی یک نشست تلفنی در بروکسل گفت که ناتو به مانند دو دهه گذشته عقب نشینی نخواهد کرد.

«جولیان اسمیت»، نماینده دائم آمریکا در ناتو روز سه‌شنبه طی یک نشست تلفنی در بروکسل گفت که ناتو به مانند دو دهه گذشته عقب نشینی نخواهد کرد.