در سینما و تلویزیون فیلم ها و سریال های مختلفی بوده اند که در آنها به نقد و چالش پرداخته شده یا در برخی موارد تابوشکنی صورت گرفته. هر کدام از این آثار، زمان اکران یا زمانی که روی آنتن رفته اند با اما و اگرهای زیادی روبرو شدند. موضع گیری های زیادی دربا…

در سینما و تلویزیون فیلم ها و سریال های مختلفی بوده اند که در آنها به نقد و چالش پرداخته شده یا در برخی موارد تابوشکنی صورت گرفته. هر کدام از این آثار، زمان اکران یا زمانی که روی آنتن رفته اند با اما و اگرهای زیادی روبرو شدند. موضع گیری های زیادی درباره شان شد و دهان خیلی ها به خاطر این که آنها توانسته اند مجوز اکران پیدا کنند یا روی آنتن تلویزیون بروند، از تعجب باز ماند. درمورد تاثیری که وجود خط قرمز و ممیزی بر جذابیت یک اثر می گذارد با جامعه شناسان گفت و گو کردیم که در ادامه می خوانید.