تهران- ایرنا- بسته ورزشی ایرنا در بیست‌وهشتم دی‌ماه به خط خوردن مسی از تیم ملی آرژانتین، رای شکایت آلومینیوم از استقلال، مشخص شدن محل برگزاری دیدار سوپرجام و اتقاقات دیگر مهم ورزش در این روز پرداخته است….

تهران- ایرنا- بسته ورزشی ایرنا در بیست‌وهشتم دی‌ماه به خط خوردن مسی از تیم ملی آرژانتین، رای شکایت آلومینیوم از استقلال، مشخص شدن محل برگزاری دیدار سوپرجام و اتقاقات دیگر مهم ورزش در این روز پرداخته است.