سخنگوی وزارت خارجه کشورمان، به تعرض به ساختمان سرکنسولگری ایران در هامبورگ واکنش نشان داد.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان، به تعرض به ساختمان سرکنسولگری ایران در هامبورگ واکنش نشان داد.