محققان ایتالیایی معتقدند که خطر ابتلا به بیماری ام‌اس در میان ساکنان شهرها به دلیل هوای آلوده ۳۰ درصد بیشتر است.

محققان ایتالیایی معتقدند که خطر ابتلا به بیماری ام‌اس در میان ساکنان شهرها به دلیل هوای آلوده ۳۰ درصد بیشتر است.