معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری توئیتی را درباره سخنان امروز رئیس جمهور در جلسه هیات دولت منتشر کرد.

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری توئیتی را درباره سخنان امروز رئیس جمهور در جلسه هیات دولت منتشر کرد.