مراسم شب کانون کارگردانان سینمای ایران با تقدیر از خسرو معصومی به همت کانون کارگردانان سینمای ایران با میزبانی موزه سینم شب گذشته یکشنبه ۲۷ بهمن ماه با حضور چهره‌های مطرح سینمایی برگزار شد….

مراسم شب کانون کارگردانان سینمای ایران با تقدیر از خسرو معصومی به همت کانون کارگردانان سینمای ایران با میزبانی موزه سینم شب گذشته یکشنبه ۲۷ بهمن ماه با حضور چهره‌های مطرح سینمایی برگزار شد.