در ویدئو زیر مشاهده می کنید که چطوری عقاب مادر برای تعویض شیفت لانه جفتشو صدا میزنه که بیاد و روی تخم ها بشینه .

در ویدئو زیر مشاهده می کنید که چطوری عقاب مادر برای تعویض شیفت لانه جفتشو صدا میزنه که بیاد و روی تخم ها بشینه .