طوفان و رگبار شدید شامگاه پنجشنبه در اراک باعث آب‌گرفتگی و انسداد برخی معابر شد و خسارت‌هایی نیز به همراه داشت. در پی سیل در استان مرکزی، یک‌ نفر جان خود را از دست داد، همچنین ۳ نفر دیگر نیز مصدوم شدند….

طوفان و رگبار شدید شامگاه پنجشنبه در اراک باعث آب‌گرفتگی و انسداد برخی معابر شد و خسارت‌هایی نیز به همراه داشت. در پی سیل در استان مرکزی، یک‌ نفر جان خود را از دست داد، همچنین ۳ نفر دیگر نیز مصدوم شدند.