رسانه های ترکیه از احتمال دیدار رئیس جمهوری این کشور با همتای آمریکایی خود در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر دادند.

رسانه های ترکیه از احتمال دیدار رئیس جمهوری این کشور با همتای آمریکایی خود در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر دادند.