شاخص کل بورس پایتخت در حالی که در اولین روز هفته در قله یک میلیون و 530 هزار واحدی قرار داشت اما در پایان هفته نسبت به آخرین روز کاری هفته قبل 37 هزار واحد پائین‌تر ایستاد. …

شاخص کل بورس پایتخت در حالی که در اولین روز هفته در قله یک میلیون و 530 هزار واحدی قرار داشت اما در پایان هفته نسبت به آخرین روز کاری هفته قبل 37 هزار واحد پائین‌تر ایستاد.