شاخص کل بورس پایتخت در آخرین روز کاری هفته اخیر نزول کرد و نتوانست از نیمه کانال یک میلیون و 400 هزار واحدی بالا بیاید.

شاخص کل بورس پایتخت در آخرین روز کاری هفته اخیر نزول کرد و نتوانست از نیمه کانال یک میلیون و 400 هزار واحدی بالا بیاید.