نظامیان صهیونیست سه‌شنبه شب پس از حمله چند ساعته به اردوگاه جنین و درگیری با مقاومت فلسطین، منطقه را ترک کردند.

نظامیان صهیونیست سه‌شنبه شب پس از حمله چند ساعته به اردوگاه جنین و درگیری با مقاومت فلسطین، منطقه را ترک کردند.