مربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک گفت که امیدوار است ضررهای گل گهر از داوری در هفته های گذشته، باعث متضرر شدن آنها در بازی فردا نشود.

مربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک گفت که امیدوار است ضررهای گل گهر از داوری در هفته های گذشته، باعث متضرر شدن آنها در بازی فردا نشود.