قیمت بیت کوین امروز حدودا 2.5 درصد مثبت شد و با قیمت حدود 43 هزار دلار، بازدهی هفتگی مثبت 2.8 درصد را نشان می دهد.

قیمت بیت کوین امروز حدودا 2.5 درصد مثبت شد و با قیمت حدود 43 هزار دلار، بازدهی هفتگی مثبت 2.8 درصد را نشان می دهد.