پنجمین روز نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، با توجه به بازدید رهبر معظم انقلاب از این نمایشگاه، روزی بیادماندنی را برای اهالی فرهنگ و ادب رقم زد….

پنجمین روز نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، با توجه به بازدید رهبر معظم انقلاب از این نمایشگاه، روزی بیادماندنی را برای اهالی فرهنگ و ادب رقم زد.