رییس مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند پلیس راهور فاتب از خرابی و توقف یک‌دستگاه پراید در اتوبان نواب گفت و از جا گذاشتن سوییچ خودرو در داخل آن خبر داد….

رییس مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند پلیس راهور فاتب از خرابی و توقف یک‌دستگاه پراید در اتوبان نواب گفت و از جا گذاشتن سوییچ خودرو در داخل آن خبر داد.