خدمت سربازی شبانه مدیران ارشد دولتی در کرمان
خدمت سربازی شبانه مدیران ارشد دولتی در کرمان

شهریاریها : ابتکار، اقدام عجیب، حرکت خلاقانه یا هر اسم و توصیف دیگری که رویش بگذارید، تفاوتی نمی کند. مهم این است که همه مدیران یک استان، یک شب لباس سربازی پوشیده اند و شب را در پادگان اموزشی گذرانده اند. آن هم با پیشنهاد و مدیریت استاندار کرمان. مدیرانی که یک شب سرباز شدند اولین […]

IMG00435499شهریاریها : ابتکار، اقدام عجیب، حرکت خلاقانه یا هر اسم و توصیف دیگری که رویش بگذارید، تفاوتی نمی کند. مهم این است که همه مدیران یک استان، یک شب لباس سربازی پوشیده اند و شب را در پادگان اموزشی گذرانده اند. آن هم با پیشنهاد و مدیریت استاندار کرمان.

مدیرانی که یک شب سرباز شدند

اولین شب مهرماه امسال،  شب متفاوتی برای مدیران استان کرمان بود. چرا که با پیشنهاد استاندار کرمان مدیران دستگاههای دولتی در استان کرمان شب گذشته یک شب خدمت سربازی را بار دیگر تجربه کردند و پس از برگزاری جلسه شورای اداری در تمرینات ویژه رزم شبانه در پادگان 05 کرمان شرکت کردند.

آن طور که مسئولان برگزاری این اردوی آموزشی گفته اند، این برنامه نمادین در راستای ایجاد تحول در برنامه های هفته دفاع مقدس و خارج کردن این ویژه برنامه ها از حالت سکون به سمت برنامه های پویا اجرا شده است.

به این ترتیب مدیران استان کرمان عصر دیروز  دوشنبه پس از اتمام جلسه شورای  اداری استان کرمان، به پادگان 05 ارتش رفتند و پس از دریافت لباس رزم و تجهیز به ابزار جنگی در قالب یک گروهان به تمرین نظام جمع، رزم شبانه و عملیاتهای ویژه جنگی پرداختند.

مدیران دستگاههای اجرای که شامل مدیران کل ادارت کرمان، فرمانداران استان، استاندار و معاونین وی بودند در این عملیات شرکت کردند.

قرق و خاموشی برای مدیران 

نکته قابل توجه تجهیز کامل جنگی مدیران استان و آمادگی مناسب آنها در اجرای تمرینات و فرامین فرمانده میدان رزم بود.

اعضای شورای اداری استان کرمان پس از اتمام تمرینات و آموزشهای نظامی به آسایشگاه سربازان رفتند و قرق و خاموشی اجرا شد.

پایان این رزمایش مبتکرانه اداری هم  ساعت چهار و 30 دقیقه صبح بود که پس از بیدار باش، به ترتیب نماز صبح، نرمش صبحگاهی و مراسم صبحگاه مشترک برگزار شد تا مدیران کرمانی، تجربه متفاوت سربازی یک روزه را هم از سر بگذرانند.