نیروهای خدماتی شهرداری و جوانان هلال احمر تکاب نیمه شب شنبه پس از بارش برف در خیابان ها و معابر عمومی و جاده‌های تکاب خدمات برف‌روبی به شهروندان ارائه کردند و خودروها را از میان انبوه برف جاده‌ها نجات دادند….

نیروهای خدماتی شهرداری و جوانان هلال احمر تکاب نیمه شب شنبه پس از بارش برف در خیابان ها و معابر عمومی و جاده‌های تکاب خدمات برف‌روبی به شهروندان ارائه کردند و خودروها را از میان انبوه برف جاده‌ها نجات دادند.