فرماندار پاکدشت گفت:خدمات دولت تدبیر و امید در شهرستان پاکدشت کم نظیر است.

فرماندار پاکدشت گفت:خدمات دولت تدبیر و امید در شهرستان پاکدشت کم نظیر است.