اخراج ستاره اسبق پرسپولیس از اردو تیم ملی فوتبال ایران، واکنش‌های زیادی را به همراه داشت؛ به همین بهانه به بررسی مهم‌ترین اخراجی‌های ادوار تیم ملی پرداخته‌ایم….

 اخراج ستاره اسبق پرسپولیس از اردو تیم ملی فوتبال ایران، واکنش‌های زیادی را به همراه داشت؛ به همین بهانه به بررسی مهم‌ترین اخراجی‌های ادوار تیم ملی پرداخته‌ایم.