مربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: اغلب کسانی که این روزها علیه تیم ملی موضع‌گیری می‌کنند مشکل‌شان با امیر قلعه‌نویی است.

مربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: اغلب کسانی که این روزها علیه تیم ملی موضع‌گیری می‌کنند مشکل‌شان با امیر قلعه‌نویی است.