لوکاس لیوا هافبک برزیلی پیشین لیورپول و لاتزیو به دلیل مشکلات قلبی در ۳۶ سالگی فوتبال را کنار گذاشت.

لوکاس لیوا هافبک برزیلی پیشین لیورپول و لاتزیو به دلیل مشکلات قلبی در ۳۶ سالگی فوتبال را کنار گذاشت.