رضا دهقانی که در نقل و انتقالات تابستانی به جمع سرخپوشان ایران ملحق شده بود، توافقی از پرسپولیس جدا شد.

رضا دهقانی که در نقل و انتقالات تابستانی به جمع سرخپوشان ایران ملحق شده بود، توافقی از پرسپولیس جدا شد.