واکسن اچ‌آی‌وی شرکت "مدرنا" که مانند واکسن کرونای این شرکت بر پایه mRNA ساخته شده است، این هفته به صورت رسمی وارد مرحله آزمایشات انسانی خود می‌شود….

واکسن اچ‌آی‌وی شرکت "مدرنا" که مانند واکسن کرونای این شرکت بر پایه mRNA ساخته شده است، این هفته به صورت رسمی وارد مرحله آزمایشات انسانی خود می‌شود.