جواد اوجی وزیر نفت امروز ( سه شنبه 11 آبان) بعد از حضور در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگوی تلویزیونی در توضیح جزئیات این نشست گفت: در این جلسه در خصوص وضعیت صنایع بالادست و پایین دست نفت برنامه‌های این وزارتخانه را به نمایندگان مجلس ارائه کردم، ضم…

جواد اوجی وزیر نفت امروز ( سه شنبه 11 آبان) بعد از حضور در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگوی تلویزیونی در توضیح جزئیات این نشست گفت: در این جلسه در خصوص وضعیت صنایع بالادست و پایین دست نفت برنامه‌های این وزارتخانه را به نمایندگان مجلس ارائه کردم، ضمن اینکه در بحث فروش نفت، میعانات نفتی، صادرات و فروش داخلی هم گزارشی را ارائه کرد.