وزیر صمت گفت: اصلاح ساختار صنعت خودرو از جمله ۱۰ برنامه در نظر گرفته شده است. ما دنبال مجموعه‌سازی هستیم. در مجموعه‌سازی، خودرو ساز با چندین قطعه‌ساز همکاری خواهد کرد و کار را باهم پیش خواهند برد. این ساختاری است که در اکثر صنایع خودروسازی در جهان …

وزیر صمت گفت: اصلاح ساختار صنعت خودرو از جمله ۱۰ برنامه در نظر گرفته شده است. ما دنبال مجموعه‌سازی هستیم. در مجموعه‌سازی، خودرو ساز با چندین قطعه‌ساز همکاری خواهد کرد و کار را باهم پیش خواهند برد. این ساختاری است که در اکثر صنایع خودروسازی در جهان موفقیت آمیز بوده است.