یک نماینده مجلس شورای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که طرح صیانت از فضای مجازی فعلا در دستور کار مجلس نیست، بیان کرد: خیر، در دستور کار نیست.

یک نماینده مجلس شورای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که طرح صیانت از فضای مجازی فعلا در دستور کار مجلس نیست، بیان کرد: خیر، در دستور کار نیست.