اقتصادنیوز: زلفی گل گفت: با کمک دولت تصمیمی بر افزایش تعرفه‌ها، غذا و خوابگاه نخواهیم داشت.

اقتصادنیوز: زلفی گل گفت: با کمک دولت تصمیمی بر افزایش تعرفه‌ها، غذا و خوابگاه نخواهیم داشت.