وزیر خارجه عراق درباره روند میانجی‌گری بغداد در مذاکرات میان ایران و عربستان گفت که دو طرف درباره بسیاری از نکات به توافق دست یافته‌اند.

وزیر خارجه عراق درباره روند میانجی‌گری بغداد در مذاکرات میان ایران و عربستان گفت که دو طرف درباره بسیاری از نکات به توافق دست یافته‌اند.