بهرام عین اللهی گفت: واکسیناسیون دانش‌آموزان را از دو هفته آینده آغاز می‌کنیم.

بهرام عین اللهی گفت: واکسیناسیون دانش‌آموزان را از دو هفته آینده آغاز می‌کنیم.