اقتصادنیوز: وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اعلام کرد: با زیرساختی که دولت طراحی کرده، تا پایان سال جاری قیمت نان سنتی برای مردم هیچ‌گونه افزایشی نخواهد داشت باوجود اینکه قیمت آرد اصلاح خواهد شد تا جلوی قاچاق گرفته شود….

اقتصادنیوز: وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اعلام کرد: با زیرساختی که دولت طراحی کرده، تا پایان سال جاری قیمت نان سنتی برای مردم هیچ‌گونه افزایشی نخواهد داشت باوجود اینکه قیمت آرد اصلاح خواهد شد تا جلوی قاچاق گرفته شود.