اقتصادنیوز: رئیس جمهور با پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی موافقت کرده، اما هنوز سازمان برنامه و بودجه با نرخ سود ۵ درصد آن موافقت نکرده است….

اقتصادنیوز: رئیس جمهور با پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی موافقت کرده، اما هنوز سازمان برنامه و بودجه با نرخ سود ۵ درصد آن موافقت نکرده است.