اقتصادنیوز: بنابر اعلام رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، قرار نیست قیمت بنزین تغییر کند.

اقتصادنیوز: بنابر اعلام رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، قرار نیست قیمت بنزین تغییر کند.