سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: مدارس کشور آماده می‌شوند که از اول آذرماه، میزبان دانش‌آموزان دوره متوسطه اول و ابتدایی باشند.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: مدارس کشور آماده می‌شوند که از اول آذرماه، میزبان دانش‌آموزان دوره متوسطه اول و ابتدایی باشند.