اقتصادنیوز: وزیر اقتصاد از شناسایی و بسته‌شدن روزنه‌ها‌ی اخذ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار از وام گیرندگان تا یک ماه آینده خبر داد….

اقتصادنیوز: وزیر اقتصاد از شناسایی و بسته‌شدن روزنه‌ها‌ی اخذ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار از وام گیرندگان تا یک ماه آینده خبر داد.