در شرایط شیوع کرونا در کشور، دولت روحانی به رغم دشواری‌هایی که تحریم‌های آمریکا برای ایران به وجود آورده است تاکنون تلاش کرده به حمایت از کسب و کار و اشتغال و همچنین توجه به تولیدات داخلی بپردازد. در کنار این موضوع نیز تلاش کرده در کنار مردم باشد تا …

در شرایط شیوع کرونا در کشور، دولت روحانی به رغم دشواری‌هایی که تحریم‌های آمریکا برای ایران به وجود آورده است تاکنون تلاش کرده به حمایت از کسب و کار و اشتغال و همچنین توجه به تولیدات داخلی بپردازد. در کنار این موضوع نیز تلاش کرده در کنار مردم باشد تا بتوان مشکلات کشور را حل کرد.