سردار آزمون در جام‌حذفی در پست جدیدی به میدان رفت و بهترین بازیکن تیمش هم شد.

سردار آزمون در جام‌حذفی در پست جدیدی به میدان رفت و بهترین بازیکن تیمش هم شد.