انگلیس روی دور ناکامی افتاده و در پایان رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا حتی یک برد هم کسب نکرد.

انگلیس روی دور ناکامی افتاده و در پایان رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا حتی یک برد هم کسب نکرد.