سخنگوی کرملین اعلام کرد که زمان و جزئیات سفر رئیس جمهور ایران به روسیه به زودی اعلام می‌‌شود.

سخنگوی کرملین اعلام کرد که زمان و جزئیات سفر رئیس جمهور ایران به روسیه به زودی اعلام می‌‌شود.