وزیر امور خارجه عربستان با اعلام این که روند مذاکرات با ایران ادامه خواهد یافت، اظهار امیدواری کرد دور جدید این گفت و گوها به زودی آغاز شود.

وزیر امور خارجه عربستان با اعلام این که روند مذاکرات با ایران ادامه خواهد یافت، اظهار امیدواری کرد دور جدید این گفت و گوها به زودی آغاز شود.