دکتر پیتر ویلیت، استاد اپیدمیولوژی بالینی در دانشگاه پزشکی اینسبروک اتریش گفت: «نتایج تحقیقات قبلی ارتباط بین شیردهی و خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی در مادر را بررسی کرده‌اند. با این حال، یافته‌ها در مورد قدرت ارتباط و به‌طور خاص، رابطه بین دوره‌…

دکتر پیتر ویلیت، استاد اپیدمیولوژی بالینی در دانشگاه پزشکی اینسبروک اتریش گفت: «نتایج تحقیقات قبلی ارتباط بین شیردهی و خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی در مادر را بررسی کرده‌اند. با این حال، یافته‌ها در مورد قدرت ارتباط و به‌طور خاص، رابطه بین دوره‌های مختلف شیردهی و خطر بیماری قلبی عروقی متناقض بود بنابراین بررسی منظم تحقیقات پیشین موجود و ترکیب ریاضی همه شواهد مهم بود.»