بنا بر خواسته‌های مکرر اوکراین برای ارسال سلاح‌هایی با برد بیشتر توسط آمریکا، واشنگتن قرار است بمب‌های هدایت شونده‌ای را به کیف ارسال کند که تا 150 کیلومتر برد دارند و می‌توانند خطوط تدارکاتی روسیه را به طور کامل مختل کنند….

بنا بر خواسته‌های مکرر اوکراین برای ارسال سلاح‌هایی با برد بیشتر توسط آمریکا، واشنگتن قرار است بمب‌های هدایت شونده‌ای را به کیف ارسال کند که تا 150 کیلومتر برد دارند و می‌توانند خطوط تدارکاتی روسیه را به طور کامل مختل کنند.