چندی پیش، علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: مجبوریم قیمت شکر را گران کنیم تا سطح زیر کشت چغندرقند کاهش نیابد و امروز این امر محقق گردید. قیمت شکر چقدر شد و کدام نمادهای قندی افشا زدند؟…

چندی پیش، علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: مجبوریم قیمت شکر را گران کنیم تا سطح زیر کشت چغندرقند کاهش نیابد و امروز این امر محقق گردید. قیمت شکر چقدر شد و کدام نمادهای قندی افشا زدند؟