مجلس خبرگان رهبری با صدور پیامی از مردم ایران اسلامی برای حضور پرشور در انتخابات، دعوت کرد.

مجلس خبرگان رهبری با صدور پیامی از مردم ایران اسلامی برای حضور پرشور در انتخابات، دعوت کرد.