اسطوره باشگاه پرسپولیس اعتقاد داشت مسئولان فدراسیون فوتبال در برکناری دایی اشتباه کردند.

اسطوره باشگاه پرسپولیس اعتقاد داشت مسئولان فدراسیون فوتبال در برکناری دایی اشتباه کردند.