مهاجم پیشین آبی‌پوشان اعتقاد داشت یک عده دوست داشتند بازیکنان به جان هم بیفتند و استقلال موفق نشود تا آنها به هدف خود برسند.

مهاجم پیشین آبی‌پوشان اعتقاد داشت یک عده دوست داشتند بازیکنان به جان هم بیفتند و استقلال موفق نشود تا آنها به هدف خود برسند.