میترا لبافی خبرنگار حوزه کتاب صداوسیما در خصوص مصاحبه با آیت‌الله خامنه‌ای گفت: زمانی ممکن است مسئولی واکنش خوبی به سوال خبرنگار نداشته باشد و دیگر نتوان سوالات بعدی را مطرح کرد، ولی فضای مصاحبه با رهبر معظم انقلاب خیلی صمیمی و راحت بود. …

میترا لبافی خبرنگار حوزه کتاب صداوسیما در خصوص مصاحبه با آیت‌الله خامنه‌ای گفت: زمانی ممکن است مسئولی واکنش خوبی به سوال خبرنگار نداشته باشد و دیگر نتوان سوالات بعدی را مطرح کرد، ولی فضای مصاحبه با رهبر معظم انقلاب خیلی صمیمی و راحت بود.